Tải video TikTok

Tải video dễ dàng!

Dán đường dẫn video bên dưới và nhấn 'Tải xuống'.Làm cách nào để tải xuống Video TikTok mà không có watermark(xoá logo tiktok)?

Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại di động của bạn để bắt đầu quá trình tải xuống. Lựa chọn video mà bạn muốn lưu về thiết bị. Chạm vào biểu tượng Chia sẻ ở góc dưới bên phải của video. Nhấn vào tùy chọn Sao chép liên kết để lấy đường dẫn của video. Quay lại xoalogotiktok.com (trang web tải video TikTok) và dán liên kết video TikTok của bạn vào trường tương ứng, sau đó nhấp vào nút Download. Chờ đợi cho máy chủ thực hiện quá trình tải và lưu video xuống thiết bị của bạn.